På salg!

Røykstikker 4pk

kr25,00 kr10,00

Røykstikker benyttes for å kontrollere røykvarslerens funksjon og til hjelp for å plassere røykvarslere korrekt i forhold til potensielle feilalarmer som stekeos fra kjøkken, damp fra bad og vaskerom etc. Også fint for å se på luftstrømmer rundt monteringsstedet til røykvarsleren når man har ventilasjon i sin bolig.

Brannalarmanlegg må ikke testes uten avtale.

Kategori:

Beskrivelse

Test av røykvarsler med røykstikker
(Brannalarmanlegg må ikke testes uten avtale)
*Lukk dører og vinduer for å unngå trekk
*Tenn stikken og roter den sakte rundt varsleren
*Når varsleren piper, slukk stikken i et vannglass
*Piper ikke varsleren, bytt batteriet og test igjen
– Oppbevares utilgjengelig for barn –

NB: Da røykstikken lager en god del røyk, anbefaler vi at du har et glass med vann tilgjengelig under testen, så man kan slukke røystikken når formålet med testen er ferdig. Røykstikken lar seg ikke blåse ut.

Tekniske data
Innhold: 4 stk. røykstikker i eske med ripeflate.
Farge røyk: Hvit
Vekt: Ca. 1 gram pr. røykstikke
Størrelse: 44mm x ø5 mm
Røykmengde: ca. 0,75 m3
Brenntid: ca. 20 sekunder
CE merket, sertifikat: 0163-P1-4581

Advarsel
Fare for brann, skadelig langtidseffekt for vannlevende organismer.
Må ikke utsettes for varme/gnister/åpen flamme eller varme overforlater
Oppbevares utilgjenglig for barn i originalemballasje
Katgori: P1, Aldersgrense 18År.
NOBO id: 0163
Klasse: Ikke farlig gods, ref dok. FS22062017 samt CE merkingen.