Bestill skadevernsmateriell

Boligselskaper med Totalforsikring gjennom BBL Pivotal kan bestille skadevernsmateriell kostnadsfritt gjennom denne nettsiden.

Bilde Produkt Antall Legg til
«Bekjempelse av skadedyr og treskadeinsekter» - Brosjyre
Informasjon til styret og beboerne om skadedyrdekningen boligselskapet har gjennom bygningsforsikringen (Totalforsikring). Brosjyren oppgir også kontaktinformasjon og melderutiner.
«Brannspredning i blokk» - Brosjyre
Dette er en brosjyre for dere i styret som forvalter et boligselskap bestående av boligblokker med balkonger og brennbart yttertak. Se konsekvensene av at en brann sprer seg fra øverste balkong til yttertaket, og få informasjon om hvordan dere kan hindre at dette skjer.
«Brannspredning i flerbolighus» - Brosjyre
Dette er en brosjyre for dere i styret som forvalter et boligselskap bestående av eldre (før 1985) flerbolighus med felles trappeoppgang. Se konsekvensene av at en brann sprer seg mellom trappeoppgang, kjeller, loft og boenhetene, og få informasjon om hvordan dere kan hindre at dette skjer.
«Brannspredning i rekkehus» - Brosjyre
Dette er en brosjyre for dere i styret som forvalter et boligselskap bestående av eldre (før 1985) rekkehus uten brannskiller mellom boenhetene på loftet. Se konsekvensene av at en brann sprer seg mellom boenhetene, og få informasjon om hvordan dere kan hindre at dette skjer.
«Slukhansken» – Brosjyre
Brosjyren beskriver hva et sluk er, hva som skjer hvis det går tett og hvordan det renses. Med i brosjyren følger en plasthanske til hjelp i arbeidet. Bør deles ut til hver husstand minimum hvert 2. år.
«Brannslange» - Klistremerke, mål 2 cm x 8 cm
Dersom en brann oppstår, er det viktig at beboerne vet hvor brannslangen er montert. Slangen er ofte montert inne i kjøkkenbenken eller i skap på vaskerommet. Da kan det være hensiktsmessig å feste dette klistremerket på utsiden av døren.
«Brannslukningsapparat» - Klistremerke, mål 2 cm x 8 cm
Dersom en brann oppstår, er det viktig at beboerne vet hvor brannslukningsapparatet er plassert. Apparatet kan være plassert inne i et skap, og da kan det være hensiktsmessig å feste dette klistremerket på utsiden av døren.
«Stoppekran» - Klistremerke, mål 2 cm x 8 cm
Dersom en vannlekkasje oppstår, er det viktig at beboerne vet hvor stoppekranen er og kan stenge kjapt. Kranen kan befinne seg inne i kjøkkenbenken, innenfor en inspeksjonsluke på baderommet eller tilsvarende skjulte steder. Da kan det være hensiktsmessig å feste dette klistremerket på utsiden av døren/luken.
«Stoppekran stenger vannet» - Klistremerke, mål 14,9 cm x 14,9 cm
Dersom en vannlekkasje oppstår, er det viktig at beboerne vet hvor stoppekranen er og kan stenge kjapt. I fellesareal er det noen ganger behov for et litt større merke som kan klistres på vegg o.a.
«Stoppekran» - Hengemerke m/strips, mål 8,5 cm x 9,6 cm
Dersom en vannlekkasje oppstår, er det viktig at beboerne vet hvor stoppekranen er og kan stenge kjapt. Plasser merket tett ved kranen ved hjelp av medfølgende strips, og skriv gjerne på merket hvilken del av bygget stoppekranen fungerer for.
«Stoppekran kaldtvann» - Hengemerke m/strips, mål 8,5 cm x 9,6 cm
Dersom en vannlekkasje oppstår, er det viktig at beboerne vet hvor stoppekranen er og kan stenge kjapt. Dette merket er tilpasset dere som har felles varmtvannsbereder i boligselskapet. Plasser merket tett ved kranen ved hjelp av medfølgende strips, og skriv gjerne på merket hvilken del av bygget stoppekranen fungerer for.
«Stoppekran varmtvann» - Hengemerke m/strips, mål 8,5 cm x 9,6 cm
Dersom en vannlekkasje oppstår, er det viktig at beboerne vet hvor stoppekranen er og kan stenge kjapt. Dette merket er tilpasset dere som har felles varmtvannsbereder i boligselskapet. Plasser merket tett ved kranen ved hjelp av medfølgende strips, og skriv gjerne på merket hvilken del av bygget stoppekranen fungerer for.
«Husk å sjekke!» - Sikkerhetskort m/hilsen fra styret
Et sikkerhetskort som med markante virkemidler forteller beboerne hvordan de kan hindre eller begrense skade i hjemmet. Kan gjerne deles ut til hver husstand i rullering med de øvrige fire sikkerhetskortene.
«Ikke sov i timen!» - Sikkerhetskort m/hilsen fra styret
Et sikkerhetskort som med markante virkemidler forteller beboerne hvordan de kan hindre eller begrense skade i hjemmet. Kan gjerne deles ut til hver husstand i rullering med de øvrige fire sikkerhetskortene.
«Pass på i hverdagen» - Sikkerhetskort m/hilsen fra styret
Et sikkerhetskort som med markante virkemidler forteller beboerne hvordan de kan hindre eller begrense skade i hjemmet. Kan gjerne deles ut til hver husstand i rullering med de øvrige fire sikkerhetskortene.
«Styrets sikkerhetstips» - Sikkerhetskort m/hilsen fra styret
Et sikkerhetskort som med markante virkemidler forteller beboerne hvordan de kan hindre eller begrense skade i hjemmet. Kan gjerne deles ut til hver husstand i rullering med de øvrige fire sikkerhetskortene.
«Trygg i høytiden» - Sikkerhetskort m/hilsen fra styret
Et sikkerhetskort som med markante virkemidler forteller beboerne hvordan de kan hindre eller begrense skade i hjemmet. Kan gjerne deles ut til hver husstand i rullering med de øvrige fire sikkerhetskortene.
«Boligselskapets vedlikeholdsansvar – Håndbok i vedlikehold» - En håndbok for styremedlemmer i borettslag og sameier
Håndboken inneholder det meste av det styret trenger å vite for å kunne holde bygninger og fellesareal godt vedlikeholdt og skadefrie.
«Vedlikehold og ansvar – Håndbok for eiere i boligselskap» - En håndbok for beboere i borettslag og sameier
Håndboken inneholder det meste av det beboer trenger å vite for å kunne holde boligen godt vedlikeholdt og skadefri.