Kjøpsvilkår

Les også vår personvernerklæring.

Juridiske parter

Sikkerhetsposen.no driftes av selskapet BSP Partner AS ( org.nr 993 094 870 MVA ).

Aldersgrense

Minimumsalder for kjøp i Sikkerhetsposen.no er 18 år.

Betaling

Hvis borettslaget eller boligsameiet har totalforsikring hos If  kan dere handle på faktura.

Reklamasjon og Garanti

Sikkerhetsposen.no leverer varer i henhold til produsentenes garantivilkår. Garantitid er begrenset til den garantitid produsentene leverer på det enkelte produkter og gjelder fra leveringstidspunktet. Fraviker produsentens garanti norsk kjøpslov, gjelder det lengste tidsrommet. Forøvrig gjelder reklamasjonsreglene i norsk kjøpslov paragraf 32.

Levering og leveringstid

Varene blir normalt sendt 1 til 3 virkedager etter bestilling.

Forventet transporttid gjelder fra varen er sendt fra oss, og vi tar forbehold om hendelser utenfor vår kontroll. Sikkerhetsposen.no benytter PostNord Mypack som har en fremsendingstid på 3 – 5 virkedager avhengig av strekning.

Er vi eller leverandør utsolgt for et produkt, vil vi ta kontakt med deg for å avtale om du ønsker delvis levering eller et alternativt produkt der dette er naturlig.

Force Majeur

Er Sikkerhetsposen.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, innbrudd, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Sikkerhetsposen.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpssum.

Pakkesporing

Pakkesporing blir sendt deg pr. e-post når dine produkt(er) blir sendt. Kontakt PostNord kundeservice på tlf: 09300 eller via www.postnord.no dersom pakken din kun er forhåndsmeldt og det er mer enn to-tre virkedager siden pakken burde ankommet. I samarbeid med PostNord leverer vi også elektroniske hentelapper via e-post eller SMS.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på gjenstander og dette skyldes at produktet ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne forvente, er Sikkerhetsposen.no erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar kommer i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar.

Uavhentede pakker

Henter du ikke henter pakken din, vil den komme i retur til oss, der returporto vil bli belastet oss. Returfrakt samt et håndteringsgebyr på 39,- vil bli belastet uavhentede pakker som kommer i retur. Alle påløpte kostnader forbundet med å sende pakken til deg på nytt vil bli belastet deg som kunde.