«Bekjempelse av skadedyr og treskadeinsekter» – Brosjyre

kr0,00

Informasjon til styret og beboerne om skadedyrdekningen boligselskapet har gjennom bygningsforsikringen (Totalforsikring).

Brosjyren oppgir også kontaktinformasjon og melderutiner.