«Brannspredning i rekkehus» – Brosjyre

kr0,00

Dette er en brosjyre for dere i styret som forvalter et boligselskap bestående av eldre (før 1985) rekkehus uten brannskiller mellom boenhetene på loftet.

Se konsekvensene av at en brann sprer seg mellom boenhetene, og få informasjon om hvordan dere kan hindre at dette skjer.