«Stoppekran» – Hengemerke m/strips, mål 8,5 cm x 9,6 cm

kr0,00

Dersom en vannlekkasje oppstår, er det viktig at beboerne vet hvor stoppekranen er og kan stenge kjapt.

Plasser merket tett ved kranen ved hjelp av medfølgende strips, og skriv gjerne på merket hvilken del av bygget stoppekranen fungerer for.