«Brannslukningsapparat» – Klistremerke, mål 2 cm x 8 cm

kr0,00

Dersom en brann oppstår, er det viktig at beboerne vet hvor brannslukningsapparatet er plassert.

Apparatet kan være plassert inne i et skap, og da kan det være hensiktsmessig å feste dette klistremerket på utsiden av døren.