Vedlikehold og sjekk av brannslukker

Videoen viser deg hvor du bør plassere slukkeutstyr og hvordan du sjekker brannslokkeren, så den virker når du trenger den. Brukers ettersyn skal gjøres hvert halvår og hvert 5. år skal brannslukkere i bolig ha faglig vedlikehold i.h.t. Norsk Standard  NS3910 – Vedlikehold av håndslokkere.