Vedlikehold og test av røykvarsler

Videoen viser deg hvor i boligen du bør ha røykvarslere, korrekt montering, løpende vedlikehold og batteribytte. Røykvarslere har en maks levetid på 10 år og det anbefales brannvarslere også inne på soverom, gjerne seriekoblede som kan gi tidligere og tydeligere varsel.